Nieuwe themadag in 2016

Ook in 2016 hopen wij een themadag te organiseren. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Hieronder vindt u informatie over eerdere themadagen die door de Jules Isaac Stichten werden georganiseerd.


Informatie over de workshops van 9 november 2015

Er zullen in het middagprogramma tenminste drie verschillende workshops worden aangeboden die alle drie twee maal worden gegeven.

Iedere deelnemer kan dus maximaal twee verschillende workshops volgen. De workshops zullen ongeveer 45 minuten duren. We streven naar maximaal twintig deelnemers per workshop.

Een van de workshops zal door Dr. Kinzer worden gegeven. Het onderwerp van zijn workshop staat op dit moment nog niet vast, maar er zal in ieder geval gelegenheid zijn Dr. Kinzer vragen te stellen naar aanleiding van de lezingen die hij ’s morgens houdt.

De tweede workshop zal gegeven worden door ds. Edjan Westerman. Ds. Westerman is de auteur van het zojuist bij Boekencentrum verschenen boek ‘De Messias leren; Israël en de volken – Gods weg nieuw leren lezen’. Het onderwerp van deze workshop zal zijn ‘Het oude en het nieuwe paradigma in relatie tot de Messias belijdende Joden’. ‘Paradigma’ staat in dit geval voor de ‘bril’ die we doorgaans zonder het te weten op hebben als we de Bijbel lezen. Het klassieke paradigma is in hoge mate bepaald door de idee dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen. Het nieuwe paradigma dat Edjan Westerman en ook Mark Kinzer voorstaat doorbreekt dit oude paradigma. Het nieuwe paradigma wil volwaardig recht doen aan de blijvende centrale plaats die Israël volgens de Schrift inneemt in de heilsgeschiedenis.

De derde workshop zal gegeven worden door Jeroen Bol. Deze workshop zal gaan over ‘het tragische lot van de Messias belijdende Joden in de vroege kerk’. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een kerk die in haar allereerst begin uit alleen Joden bestond, rond het jaar 400 al geen Messias belijdende Joden meer in haar midden tolereerde? Mark Kinzer noemt dit het oerschisma, de allereerste kerkscheuring die grote gevolgen heeft gehad. Hoe kon dit schisma ontstaan en wat zijn de gevolgen ervan geweest? Bij deze vragen willen we in deze workshop stilstaan.

Bij binnenkomst kunt u 9 november uw keuze maken welke twee workshops u wilt volgen.

Er kunnen maximaal twintig mensen aan een workshop deelnemen. Wel wordt iedere workshop twee maal gegeven. Maar het kan gebeuren dat de workshop van uw keuze al is volgeboekt. We zien erop toe dat iedere deelnemer in ieder geval twee verschillende workshops kan volgen.


Korte toelichting bij het thema ‘Israël in het hart van de Kerk’

Het thema van deze dag en het onderwerp van de twee lezingen zijn Mark Kinzer op het lijf geschreven: ‘Israël in het hart van de Kerk’, ‘Jezus in het hart van Israël’ en ‘Messiaans Jodendom: brug tussen Kerk en Israël ?’ En dan is daar nog de ondertitel bij het thema: ‘De profetische betekenis van het Messiaanse Jodendom’. Deze thema’s liggen Mark Kinzer zeer na aan het hart. Hij heeft er decennia van Schriftstudie aan gewijd. Al deze onderwerpen grijpen in elkaar en ze zijn nauw met elkaar verweven in de theologie van Mark Kinzer.

Lees meer


Themadag Jules Isaac Stichting

maandag 9 november 2015 in de Poortkerk te Veenendaal

ISRAËL IN HET HART VAN DE KERK

De profetische betekenis van het Messiaanse Jodendom

Maandag 9 november 2015 houdt de Jules Isaac Stichting in de Poortkerk in Veenendaal D.V. haar eerste themadag. De Amerikaanse Messias belijdende Joodse theoloog Dr. Mark Kinzer zal deze dag twee lezingen verzorgen. De dag zal gaan over het geheimenis van de unieke band die Israël en de Kerk met elkaar hebben. Lees een korte toelichting over het thema ‘Israël in het hart van de kerk’.

Dr. Mark Kinzer is als weinig anderen ingevoerd in dit boeiende en belangrijke onderwerp. Sinds 2005 verschenen drie spraakmakende boeken van zijn hand over deze thematiek. Naast de twee lezingen zal Dr. Kinzer ook een workshop geven. Mark Kinzer wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste Messias belijdende Joodse theologen van dit moment. We zijn zeer verheugd dat Dr. Kinzer zijn medewerking aan onze eerste themadag heeft willen toezeggen. Meer informatie over Mark Kinzer vindt u in ons artikel ‘Wie is Mark Kinzer?’. Nog meer over Mark Kinzer en de themadag vindt u in dit interview met hem.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

9.45 Ontvangst met koffie
10.15 Opening en welkom
10.25 Het waarom van de Jules Isaac Stichting, door Jeroen Bol
10.40 Jezus in het hart van Israël, lezing door Mark Kinzer
11.25 Pauze
11.45 Messiaans Jodendom: brug tussen Kerk en Israël? lezing door Mark Kinzer
12.30 Lunchpauze met soep en broodjes

Na de lunchpauze worden er drie verschillende workshops gegeven. Iedere workshop wordt twee maal gegeven. U kunt dus in totaal aan twee verschillende workshops deelnemen. Een van de workshops wordt door Dr. Kinzer zelf gegeven. In de workshop van Dr. Kinzer zal gelegenheid zijn om hem vragen te stellen. Meer informatie over de workshops vindt u hier.

13.30 Eerste workshop
14.20 Wissel met kopje thee of koffie
14.35 Tweede workshop
15.25 Einde tweede workshop
15.35 Afsluiting themadag door Robert Bezemer, voorzitter van de Jules Isaac Stichting
15.45 Einde themadag

Let op: de lezingen van Dr. Kinzer worden in het Engels gegeven en zullen niet vertaald worden. Houdt u daar a.u.b. rekening mee wanneer u zich voor deze themadag wilt opgeven!

Kosten en opgave voor deelname aan themadag

Kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 25,00 per persoon. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes. Opgave voor deze themadag kan tot uiterlijk 24 oktober. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.
Er zal een boekentafel aanwezig zijn.

Hoe bereikt u de Poortkerk?

Het adres van de Poortkerk is Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk is ruimschoots gelegenheid tot parkeren. Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk. Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.