Activiteiten

 • Studiedag zaterdag 23 maart 2019

  2018-12-10

  Messiaans Jodendom in onze tijd: een appèl aan de Kerk

  Een studiedag over de cruciale betekenis van het Messiaans Jodendom voor de Kerk van nu.
  Drie Nederlandse theologen zullen deze dag in lezingen en workshops diverse facetten belichten van deze fascinerende nieuwe beweging binnen het Jodendom die de Kerk veel te bieden heeft.

  Wie zijn deze Messiasbelijdende Joden en wat valt er van hen te leren? Waarom waren ze 1500 jaar lang volkomen buiten beeld? En hoe komt het dat ze weer terug zijn? Wat wil hun opmerkelijke comeback na 1500 jaar afwezigheid zeggen? Willen we hun verhaal horen? Wat hebben belangrijke Messiaans Joodse theologen als Mark Kinzer de kerk te bieden? En kan de kerk eigenlijk nog wel zonder hun inbreng? Deze vragen en meer zullen 23 maart aan de orde komen.

  De sterke opkomst van het Messiaans Jodendom sinds de jaren zestig van de afgelopen eeuw behoort zonder meer tot de meest opmerkelijke ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar. Messiaans Jodendom (Messianic Judaism) staat voor de internationale beweging van Joden die het geloof in Jezus niet in strijd zien met hun Joodse identiteit. Zij houden zich net als andere Joden aan de voorschriften van de Thora, eten dus kosher, houden sabbat en besnijden hun jongetjes op de achtste dag.
  Tweeduizend jaar geleden begon de vroege kerk zelf als een nieuwe beweging binnen het jodendom van die dagen. Als een beweging van Joden die Jezus als hun Messias beleden. Maar vanaf de vierde eeuw bleek voor deze Joodse Jezus gelovigen geen plaats meer binnen de Kerk. Vanaf toen werden zij alleen nog slechts getolereerd wanneer ze volledig afstand deden van hun Joodse identiteit. Als gevolg van deze kerkelijke maatregel waren Messiaanse Joden 1500 jaar lang volledig van het toneel verdwenen. Maar sinds de afgelopen eeuw zijn ze terug van weggeweest. Hun aantal wordt intussen geschat op 150.00 – 200.000. En dat aantal groeit gestaag, vooral in Israël en de Verenigde Staten. Het is fascinerend te zien, hoe de beweging waarmee de kerk 2000 jaar geleden begon, juist in onze tijd opnieuw groeit en bloeit. Redenen genoeg om een studiedag te wijden aan deze fascinerende en belangrijke ontwikkeling.

  Michael Mulder, Daniel Drost en Jeroen Bol zullen hun medewerking aan deze studiedag verlenen. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Hij doceert tevens Kerk en Israël aan de CHE in Ede en is directeur van het Centrum voor Israël Studies. Daniël Drost is predikant van de baptistengemeente in Deventer en docent / onderzoeker aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Hij is een promotie onderzoek aan het afronden en is goed thuis in de theologie van Mark Kinzer. Zijn onderzoek gaat over kerk zijn in deze tijd, n.a.v. John Howard Yoders diaspora ecclesiologie. Jeroen Bol is voorzitter van de Jules Isaac Stichting, hij zal in zijn lezing een historisch overzicht geven van het Messiaans Jodendom. Tijdens de workshops zal er gelegenheid zijn om met de sprekers in gesprek te gaan.

  Het programma

  Dagvoorzitter René Maathuis

  09:45 Ontvangst met koffie
  10:15 Opening en welkom
  10:30 Messiaans Jodendom vanaf de eerste eeuw tot in onze tijd, lezing door door Jeroen Bol
  11:15 Pauze
  11:35 Identiteit van Messiaanse Joden in Nederland en Israël, lezing door Michael Mulder
  12:20 Mededelingen
  12:30 Lunchpauze met soep en broodjes
  13:30 De theologische uitdaging van het messiasbelijdend Jodendom, lezing door Daniel Drost
  14:15 Eerste ronde workshops
  14:55 Wissel met koffie en thee
  15:05 Tweede ronde workshops
  15:45 Plenaire afsluiting studiedag
  16:00 Einde studiedag

  Kosten en opgave voor deelname aan themadag

  Kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 30,00 per persoon. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes. Het tarief voor studenten en mensen met een uitkering op bijstandsniveau bedraagt € 15,00 per persoon.
  Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.

  Aanmelden studiedag >

  Locatie

  De studiedag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk zijn ongeveer 18 plekken voor gratis parkeren. In sommige aangrenzende straten is het betaald parkeren. Houd de borden daarom goed in de gaten!
  Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk.

  Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.

  Overige informatie

  In het middagprogramma wordt er door de drie sprekers twee maal een workshop gegeven. Iedere deelnemer kan dus twee maal een workshop naar keuze bijwonen. De workshops zullen het karakter hebben van een ‘doorpraat sessie’. In de workshops zal dus ruim gelegenheid zijn om met de spreker in gesprek te gaan over het onderwerp van zijn lezing. In het middagprogramma wordt er door de drie sprekers twee maal een workshop gegeven. Iedere deelnemer kan dus twee maal een workshop naar keuze bijwonen. De workshops zullen het karakter hebben van een ‘doorpraat sessie’. In de workshops zal dus ruim gelegenheid zijn om met de spreker in gesprek te gaan over het onderwerp van zijn lezing.

  Er zal een ruim gesorteerde boekentafel aanwezig zijn.

  Aanmelden studiedag >

   

   

   

 • Studiedag maandag 19 maart 2018

  2018-01-05

  ‘DE PLAATS VAN ISRAËL IN DE THEOLOGIE VAN TOM WRIGHT: ISRAËL CHRISTOLOGIE IN MESSIAANS JOODS PERSPECTIEF’

  Op maandag 19 maart 2018 hopen wij onze vierde studiedag te houden. Op deze pagina vindt u het programma van deze dag. Wij zijn erg enthousiast over de inhoud van het programma en vanzelfsprekend verwelkomen u graag op 19 maart!  De aanmelding is gesloten, maar u kunt hierover altijd nog contact opnemen met ons.

  Let op: de lezingen van Mark Kinzer zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling in het Nederlands.

  Verder is er een rijk gesorteerde boekentafel aanwezig met Engelstalige literatuur.

  Meer informatie kunt u ook vinden in onze laatste nieuwsbrief. Lees deze in ons nieuwsbrievenarchief >

  Download, print en verspreid onze Studiedag-poster >

  Het programma

  09:45 Ontvangst met koffie
  10:15 Opening en welkom
  10:30 Eerste lezing door dr. Mark Kinzer
  11:00 Gelegenheid tot het stellen van vragen
  11:20 Korte pauze
  11:35 Tweede lezing van dr. Mark Kinzer
  12:05 Gelegenheid tot het stellen van vragen
  12:30 Lunch
  13:30 Reactie op lezingen dr. Mark Kinzer door ds. Wilbert Dekker
  13:40 Reactie dr. Mark Kinzer
  13:50 Reactie op lezingen dr. Mark Kinzer door professor dr. Henk Bakker
  14:00 Reactie dr. Mark Kinzer
  14:10 Koffie & thee halen
  14:30 Inleiding Jeroen Bol op de discussie tussen de drie theologen
  14:40 Discussie tussen Mark Kinzer, Wilbert Dekker en Henk Bakker over de vraag of Tom Wrights theologie aangaande Israel wel verenigbaar is met Nostra Aetate en wat daar op gevolgd is
  aan nieuw kerkelijk denken over de verhouding tot het Joodse volk.
  15:10 Gelegenheid om te reageren op de discussie vanuit de zaal.
  15:40 Slotwoord door Jeroen Bol
  15:50 Einde studiedag

  Kosten en opgave

  Kosten voor deelname aan de studiedag bedragen € 25,00 per persoon en voor studenten geldt het gereduceerd tarief van € 12,50. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes.

  Als u uzelf en andere opgeeft, dan reserveren wij voor u een lunch bij de beheerders van de Poortkerk. Uw aanmelding is daarom niet vrijblijvend. Kortom, wij verwachten natuurlijk dat u komt!

  Locatie

  De studiedag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk zijn ongeveer 18 plekken voor gratis parkeren. In sommige aangrenzende straten is het betaald parkeren. Houd de borden daarom goed in de gaten!
  Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk.

  Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.

   

   

 • Themadag zaterdag 11 november 2017

  2017-06-21

  LAAT DE LIEFDE WINNEN – ‘De noodzaak van een nieuwe reformatie’

  Op zaterdag 11 november 2017 hopen wij onze derde themadag te houden. Een verdere toelichting kunt u lezen in het bericht: Toelichting op het thema – Laat de liefde winnen. Op deze pagina vindt u het programma van deze dag. Wij zijn erg enthousiast over de inhoud van het programma en vanzelfsprekend verwelkomen u graag op 11 november!

  Download, print en verspreid onze Themadag-poster >

  Het programma

  09:45 Ontvangst met koffie
  10:15 Opening en welkom
  10:30 Inleidende lezing: “De centrale plaats van het liefdesgebod bij Jezus en Paulus en de marginale rol ervan in de theologische traditie”  door Jeroen Bol
  11:15 Pauze
  11:30 Lezing: “Zonder de liefde wordt het niets; Jood en niet-Jood in de Efezebrief” door Renė Maathuis, PKN predikant te Werkendam en bestuurslid van de Jules Isaac Stichting
  12:15 Mededelingen
  12:25 Lunchpauze met soep en broodjes
  13:30 Lezing: “De plaats van het dubbele liefdesgebod in het jodendom ten tijde van Jezus en wat Jezus zelf hierover leerde” door professor dr. Dineke Houtman, bijzonder hoogleraar Judaïca, met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam
  14:15 Koffie & thee halen
  14:25 In gesprek met dr. Dineke Houtman, Ds. Rene Maathuis en Jeroen Bol, gelegenheid tot het stellen van vragen
  15:20 Tijd van gezamenlijke voorbede voor Israël en de Kerk
  15:50 Afsluiting themadag
  16:00 Einde themadag

  Kosten en opgave

  Kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 25,00 per persoon en voor studenten geldt het gereduceerd tarief van € 12,50. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.

  Locatie

  De themadag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk is ruimschoots gelegenheid tot parkeren.
  Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk.

  Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.

  Overige informatie

  Er zal een boekentafel aanwezig zijn.

 • Themadag zaterdag 19 november 2016

  2016-06-20

  Het vervangingsdenken vervangen; contouren van een nieuw canoniek verhaal

  Op zaterdag 19 november hopen wij onze tweede themadag te houden. Het bovenstaande thema van deze dag is in een eerder artikel toegelicht. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie. Wij verwelkomen u graag op 19 november!

  Het programma

  09:45 Ontvangst met koffie
  10:15 Opening en welkom
  10:30 Inleidende lezing: “Het failliet van het vervangingsdenken en de noodzaak van een nieuw canoniek verhaal”  door Jeroen Bol
  11:15 Pauze
  11:30 Lezing: “Voorstellen voor een nieuw canoniek verhaal bij Kendall Soulen” door Edjan Westerman
  12:15 Mededelingen
  12:25 Lunchpauze met soep en broodjes
  13:30 Lezing: “Voorstellen voor een nieuw canoniek verhaal bij Mark Kinzer” door Daniel Drost
  14:15 Forumdiscussie met Ds. Rene Maathuis, Daniel Drost, Edjan Westerman, Jeroen Bol en …..
  15:00 Pauze
  15:20 Tijd van gezamenlijke voorbede voor Israël en de Kerk
  15:50 Afsluiting themadag
  16:00 Einde themadag

  Kosten en opgave

  Kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 25,00 per persoon en voor studenten geldt het gereduceerd tarief van € 12,50. Dit is inclusief koffie, thee plus een lunch met soep en broodjes. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.

  Locatie

  De themadag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal. Bij de kerk is ruimschoots gelegenheid tot parkeren.
  Voor wie met de trein reist: uitstappen op station Veenendaal Centrum. U kunt dan kiezen tussen lopen naar de Poortkerk, dat kost u ongeveer tien minuten. Of u neemt bus 85 richting station Ede Wageningen en stapt uit bij bushalte Politiebureau. Daarna is het dan nog drie minuten lopen naar de Poortkerk.

  Een routebeschrijving vindt u op www.poortkerk.nl.

  Overige informatie

  Er zal een boekentafel aanwezig zijn.

Lees meer berichten...

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en abonneer u gratis op onze nieuwsbrief!

Nieuwsgierig naar onze oude nieuwsbrieven? Open ons nieuwsbrief archief > (Wordt geopend in nieuw venster/tabblad.)

Plannen

Onze activiteiten zijn nog in de opstartfase. Het is de bedoeling het volgende te ondernemen:

 • We organiseren symposia, conferenties en themadagen;

 • We gaan samen met partners een Engelstalige researchwebsite bouwen en onderhouden. Het wordt een online kenniscentrum ter bevordering van een post-supersessionist theologie;

 • Aansluitend op de researchwebsite zullen we samen met partners een Engelstalig researchinstituut opzetten. Het is er ten behoeve van een internationaal netwerk van theologen en van de kerk wereldwijd.

 • We bevorderen een internationaal netwerk van christelijke en Joodse theologen die zich inzetten voor het nastreven van enkele of alle genoemde doelen.

 • We zullen publicaties verzorgen: artikelen, brochures, boeken, zowel op papier als digitaal;

 • We kopen relevante literatuur aan en schenken deze waar passend aan bibliotheken van theologische faculteiten, bijbelscholen, andere instituten en soms ook individuele personen;

 • Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, roepen we op tot financiële steun, onder andere via een donateurschap.

Laatste nieuwsberichten

Lees verder