Korte toelichting bij het thema ‘Israël in het hart van de Kerk’

Het thema van deze dag en het onderwerp van de twee lezingen zijn Mark Kinzer op het lijf geschreven: ‘Israël in het hart van de Kerk’, ‘Jezus in het hart van Israël’ en ‘Messiaans Jodendom: brug tussen Kerk en Israël ?’ En dan is daar nog de ondertitel bij het thema: ‘De profetische betekenis van het Messiaanse Jodendom’. Deze thema’s liggen Mark Kinzer zeer na aan het hart. Hij heeft er decennia van Schriftstudie aan gewijd. Al deze onderwerpen grijpen in elkaar en ze zijn nauw met elkaar verweven in de theologie van Mark Kinzer.

Wie dit zo naast elkaar ziet staan: ‘Israël in het hart van de Kerk’ en ‘Jezus in het hart van Israël’, voelt aan dat hier nieuwe theologische paden worden betreden. Kinzers theologie raakt direct raakt aan het eeuwenoude spanningsveld tussen Jodendom en Christendom. Mark Kinzer zet in op een theologie die heelt en verbindt. En dat niet op basis van wishful thinking, maar op basis van een opnieuw grondig duiken in oude bekende Schriftgedeelten om daaruit oude en nieuwe dingen te voorschijn te brengen conform Jezus’ uitspraak in Mattheus 13 vers 52.

‘Israël in het hart van de Kerk’ heeft natuurlijk ook een heel mooie dubbele betekenis. Israël zit niet alleen in het hart van de Kerk omdat de Kerk zelf is geënt op de edele olijf Israël. De Kerk hoort het volk Israël ook in haar hart te sluiten. Dat is de roeping waaraan ze de afgelopen 2000 jaar helaas maar zelden gehoor heeft gegeven. Maar als Jezus inderdaad zo nauw verbonden is met het Joodse volk als een van de titels van Kinzers lezingen suggereert, dan kan de Kerk eigenlijk niet anders dan Israël in haar hart sluiten.