Bestuur en algemene gegevens

Bestuur

Het bestuur van de Jules Isaac Stichting bestaat uit:

Voorzitter:
De heer R.A. (Robert) Bezemer, Alphen aan den Rijn

Secretaris:
De heer B.J.J. (Noël) Masseus, Emmeloord

Penningmeester:
De heer A.I. (Ingmar) Remmelzwaal, Alphen aan den Rijn

Algemene gegevens

KvK-nummer: 63228394
RSIN-nummer: 855146333
Rekeningnummer: NL58 RABO 0304 8676 83
ANBI: De JIS heeft de ANBI-status

Doelstelling: Lees de doelstellingen op onze pagina Missie - Visie - Doelen.
Beleidsplan: Download het beleidsplan van de Jules Isaac Stichting.
Beloningsbeleid: Download het beloningsbeleid van de Jules Isaac Stichting.
Activiteitenverslag 2015: Download het activiteitenverslag van de Jules Isaac Stichting.
Financiële verantwoording 2015: Download een overzicht met de financiële resultaten.
Financiële verantwoording 2016: Download een overzicht met de financiële resultaten.