Missie – Visie – Doelen

Missie

Onze missie is het stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen volledig ontbreekt: een 'post-supersessionist theologie'.

Visie

Wij geloven dat het overwinnen van het vervangingsdenken letterlijk van levensbelang is voor de Kerk. Er dient daarom een vervolg gegeven te worden aan belangrijke theologische stappen die gezet zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij Jules Isaac een cruciale pioniersrol vervuld heeft. We zien ernaar uit dat het vervangingsdenken en daarmee het anti-judaïsme volledig verdwijnt uit de christelijke theologie. Hierbij willen we ons laten inspireren door Messiaans Joodse theologen, christelijke theologen en Joodse denkers.

Lees meer over ons profiel >

Doelen

Onze belangrijkste onderliggende doelen zijn:

  • Bekendheid bevorderen met de effecten van het anti-judaïsme en het vervangingsdenken in de christelijke theologische traditie en aantonen dat beide in strijd zijn met de Schrift en met leer, leven en werken van Jezus Christus;
  • Bekendheid bevorderen met de Franse Joodse historicus Jules Isaac in zijn sleutelrol als pionier op dit onderwerp;
  • Bekendheid bevorderen met relevante hedendaagse en vroegere christelijke theologen, Messiaans Joodse theologie en Joodse denkers als inspiratiebronnen voor de ontwikkeling van een postsupersessionist theologie;
  • Aantonen van de rijkdom van een christelijke theologie zónder vervangingsdenken, die de schoonheid van het Evangelie toont als nooit tevoren;
  • Bekendheid bevorderen met de Joodse wortels van het christendom en de geschiedenis van het Jodendom;
  • Bekendheid bevorderen met de wortels van het Europese antisemitisme in het christelijke anti-judaïsme en van daaruit het bestrijden van antisemitisme.