Jules Isaac

Onze stichting is vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Jules Isaac leefde van 1877 tot 1963. Hij was een vermaard en zeer knap historicus met een indrukwekkende staat van dienst. Jules Isaac heeft vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn overlijden in 1963 onvermoeibaar gepleit voor de ontwikkeling van een andere, een betere christelijke theologie aangaande het Joodse volk. Wij hebben de stichting naar hem vernoemd vanwege zijn belangrijke en in zekere zin zelfs beslissende pioniersrol die hij destijds op dit terrein heeft vervuld. Met grote kennis van zaken en met een niet aflatende passie voor waarheid, liefde en gerechtigheid heeft hij zich gedurende zijn laatste achttien levensjaren ingezet voor betere verhoudingen tussen Joden en Christenen. Het onderzoek dat hij heeft verricht naar de wortels van het antisemitisme in de klassieke theologie is van onschatbare waarde gebleken. Hij is nog steeds een inspirerend voorbeeld. Zowel in zijn zeer nauwgezet en grondig onderzoek, maar ook in zijn consequent open, warme en respectvolle houding naar het Christendom. Genoeg redenen om deze pionier voor waarheid en gerechtigheid nooit te vergeten. En een stichting naar hem te vernoemen.

Jules Isaac heeft er onvermoeibaar op aangedrongen dat de Kerk haar theologie, catechese materialen en liturgie zou gaan ontdoen van onbijbelse anti-Joodse vooroordelen en misvattingen. Hij heeft een viertal belangrijke boeken nagelaten die alle vier hierover handelen. Het belangrijkste is wel het in 1948 in Frankrijk verschenen 'Jésus et Israël' . De latere herziene versie van dit boek is in 1971 in Engelse vertaling uitgegeven onder de titel 'Jesus and Israel'. Isaac heeft van 1943 tot 1946 drie jaar lang aan deze studie gewerkt, waarvan twee jaar onder heel moeilijke omstandigheden gedurende zijn onderduikperiode. 'Jesus and Israel' telt ruim 400 pagina's. Op grond van zeer nauwkeurig onderzoek van de Evangelieteksten toont Isaac aan dat de klassieke christelijke theologie aangaande de Joden op gespannen voet staat met het getuigenis van de Evangeliën zelf. Het is erg jammer dat dit boek momenteel niet meer nieuw verkrijgbaar is. De Jules Isaac Stichting probeert momenteel een herdruk te realiseren. Mocht dat lukken dan zullen we daar natuurlijk ruchtbaarheid aan geven.

Op deze website vindt u een uitgebreid artikel over leven en werken van Jules Isaac. Een korter Engels artikel vindt u in de Engelstalige sectie op deze website.

Hieronder treft u een overzicht van de boeken van Jules Isaac over dit onderwerp. Helaas zijn de meeste van deze boeken op dit moment niet meer nieuw verkrijgbaar. Tweedehands zijn de meeste Engelstalige titels nog wel te koop op het internet, maar doorgaans tegen wat forse prijzen. Informatie over de twee originele Franstalige uitgaven die nog wel nieuw verkrijgbaar zijn vindt u ook hieronder.

  • Jesus and Israel, Jules Isaac, Holt, Rhinehart and Winston, New York Chicago San Francisco, 1971
  • Genèse de l'antisemitisme, Jules Isaac, Calmann Lévy, Paris, 1956
  • Has Anti-Semitism Roots in Christianity ?, Jules Isaac, National Conference of Christians and Jews, New York, 1961
  • The Teaching of Contempt, Jules Isaac, Holt, Rhinehart and Winston, New York Chicago San Francisco, 1964

Al deze Engelse uitgaven zijn helaas niet meer nieuw verkrijgbaar. Momenteel zijn alleen de originele Franse uitgaven Jésus et Israël (Jesus and Israel) en L'Enseignement du Mépris (The teaching of Contempt) verkrijgbaar op www.amazon.fr en mogelijk ook elders.

Van het boek The Teaching of Contempt is ergens rond 1965 bij uitgeverij B. Gottmer's in Nijmegen een Nederlandse vertaling verschenen onder de titel De Katechese der Verguizing. Dit boek is nog wel eens tweedehands verkrijgbaar, o.a. Op www.boekwinkeltjes.nl