Welkom bij de Jules Isaac Stichting

De Jules Isaac Stichting is opgericht in 2015. De stichting is vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Ons doel is de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen. Veel theologie vertoont helaas nog steeds sporen van vervangingsdenken. Dit denken staat op gespannen voet met het getuigenis van de Bijbel en heeft eeuwenlang grote schade aangericht voor de kerk en voor het Joodse volk. Wij geloven dat het te boven komen van dit denken tot ongekend grote zegen zal leiden voor de Kerk, voor Israël en ook voor de volken.

Studiedag maandag 19 maart 2018

‘Mark Kinzer over de Israël-theologie van Tom Wright’

Op maandag 19 maart 2018 hopen wij onze vierde studiedag te houden. Op deze pagina vindt u het concept programma van deze dag. Wij zijn erg enthousiast over de inhoud van het programma en vanzelfsprekend verwelkomen u graag op 19 maart!

Let op: de lezingen van Mark Kinzer zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling in het Nederlands.

Aanmelden en meer informatie >

Laatste nieuwsberichten

Lees verder

Opnames themadag 2017

Op 11 november 2017 organiseerde wij onze derde themadag. Van de drie lezingen zijn video- en geluidsopnamen gemaakt.

De centrale plaats van het liefdesgebod bij Jezus en Paulus en de marginale rol ervan in de theologische traditie
Beluister de eerste lezing van onze themadag.

Download de eerste lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer >

Onze video's kunt u ook bekijken op ons YouTube-kanaal >

Wij zijn erg blij dat Stephan en Pauline van watch2learn.nl wederom geheel belangeloos onze lezingen hebben opgenomen en gemonteerd. Door hun vakwerk is het nog prettiger om de lezingen te bekijken.

YouTube

Bekijk onze laatste lezingen op Youtube

Word donateur

Wij willen u graag interesseren voor de Jules Isaac Stichting en vaste donateurs werven! Indien u zich aanmeldt als donateur ontvangt u van ons het boek 'Joodse volgelingen van Jezus' door Kees Jan Rodenburg als welkomstcadeau.

Lees meer >

Onze missie

Stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen, volledig ontbreekt.

Lees meer over onze missie op Missie, Visie & Doelen

Onze visie

Onze visie is dat er een vervolg gegeven wordt aan de goede theologische stappen die gezet zijn in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarin Jules Isaac een cruciale rol gespeeld heeft.

Lees meer over onze visie op Missie, Visie & Doelen

Onze doelen

  • Bekendheid bevorderen met de effecten van het anti-judaïsme en het vervangingsdenken in de christelijke theologische traditie en aantonen dat beide in strijd zijn met de Schrift en met leer, leven en werken van Jezus Christus;
  • Bekendheid bevorderen met de Franse Joodse historicus Jules Isaac in zijn sleutelrol als pionier op dit onderwerp;

Lees meer over onze doelen en de grondslag Missie, Visie & Doelen

Wat wij doen

Naast onze internationale activiteiten willen wij de Nederlandstalige christelijke gemeenschap dienen door het beschikbaar maken van hoogwaardig en toegankelijk materiaal op het gebied van Kerk en Israel theologie. We doen dit door:

  • het publiceren van artikelen via deze website;
  • het beleggen van themadagen, symposia etc.;
  • het aandacht vragen voor ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël theologie;
  • het uitgeven van boeken en brochures;
  • het verspreiden van een nieuwsbrief;
  • vanuit het boekenfonds schenken van boeken aan bibliotheken en individuele personen.