Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem.

Steun Israël nu!

Talloze mensen in Israël zijn direct dan wel indirect zwaar getroffen door de onbeschrijflijk gruwelijke terreur van Hamas zaterdag 7 oktober. Het leed is met geen pen te beschrijven en niet te bevatten.
Duizenden mensen uit de streek bij Gaza hebben huis en haard moeten verlaten, er is ontzettend veel hulp nodig. Daadwerkelijke hulp en zeker ook in de vorm van gebed. Wij bevelen de volgende drie organisaties van harte aan. Zij zetten zich nu in met hun partners in Israël om noodhulp te bieden. Geef alsjeblieft gul en geef snel.

 • Israëlactie, IBAN: NL91 INGB 0000 7777 77, onder vermelding van: ‘Noodfonds’ of doneer online >
 • Stichting Comité Gemeentehulp Israël, IBAN: NL19 INGB 0004 6519 92, Onder vermelding van: ‘Noodhulpfonds oorlog’ of doneer online >
 • Christenen voor Israël, IBAN: NL38 ABNA 0529 310 252, onder vermelding van: ‘Noodactie Israël‘ of doneer online >

Veel dank voor uw steun aan het zwaar getroffen Joodse volk, Gods oogappel.

Jeroen Bol
voorzitter Jules Isaac Stichting

Welkom bij de Jules Isaac Stichting

De Jules Isaac Stichting is opgericht in 2015. De stichting is vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Ons doel is de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen. Veel theologie vertoont helaas nog steeds sporen van vervangingsdenken. Dit denken staat op gespannen voet met het getuigenis van de Bijbel en heeft eeuwenlang grote schade aangericht voor de kerk en voor het Joodse volk. Wij geloven dat het te boven komen van dit denken tot ongekend grote zegen zal leiden voor de Kerk, voor Israël en ook voor de volken.

Lees meer over ons profiel >

Laatste nieuwsberichten

 • Het nieuwe normaal?

  2024-04-13

  Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreert een enorme toename van antisemitisme in Nederland. Schrijfster Femmetje de Wind herkent deze trend in haar eigen omgeving, maar ze weet steeds minder goed wat ze ermee aan moet.

  Een vriendin van me plaatste deze week struikelstenen voor haar familieleden die in de Tweede Wereldoorlog vermoord werden. Tijdens de ceremonie kwam er een man bij hen staan die hen begon te filmen. Toen iemand hem daarop aansprak, zei hij actie te voeren voor Gaza. Dat mijn Joodse vriendin niets met Gaza noch met Israël te maken heeft, doet er kennelijk niet toe. Gaza lijkt tegenwoordig het excuus om Jodenhaat te legitimeren. ‘Het was intimiderend,’ zegt mijn vriendin. Maar aangifte doen wil ze niet. ‘Wat heeft het voor zin, het komt allemaal op de grote hoop.’ Ik kijk haar moedeloos aan en doe er het zwijgen toe.

  Bang

  Een andere vriendin is overgekomen uit Israël voor het huwelijk van haar nichtje. Ik vraag haar of ze opgelucht is om in Nederland te zijn, even weg van de oorlog. ‘Ik voel me veiliger in Israël,’ zegt ze. Ze vertelt dat de Israelische regering mensen die naar het buitenland reizen waarschuwt voor antisemitisme. Men verwacht aanslagen op Joodse doelen in Europa. ‘Ben jij niet bang hier?’ vraagt ze. Ja dat ben ik wel, maar ik zeg het niet. Ik zeg al een tijdje niet zoveel meer. Ben zelfs gestopt met columns hierover te schrijven, want tja…iets met water naar de zee dragen.
  Weer een andere vriendin maakt zich zorgen over haar zoon, die zichtbaar Joods over straat gaat: ...

 • Een open brief ter ondersteuning van Israël en de wereldwijde Joodse gemeenschap

  2024-03-05

  Van: Leiders in de messiaans-joodse beweging, Joodse volgelingen van Yeshua (Jezus) de Messias

   

  Als vertegenwoordigers van de wereldwijde messiaans-joodse beweging en in solidariteit met de bredere Joodse gemeenschap, bevestigen wij dat we pal achter Israël staan ter verdediging van ons thuisland. Onze harten zijn gebroken bij het zien van het kwaad dat in deze tijd tegen Israël gepleegd wordt. De huidige oorlog tegen Israël heeft het volk van Israël verenigd, en wij staan schouder aan schouder verenigd met hen. De aanval op Israël door de terroristische organisatie Hamas heeft het antisemitisme ook wereldwijd aangewakkerd. De messiaanse-joodse gemeenschap spreekt zich krachtig uit tegen de toename van antisemitisme waaraan men zich in veel landen schuldig maakt tegen Joodse mensen.

  Wij zetten ons in om vanuit de bredere christelijke kringen waar we enige invloed hebben steun te mobiliseren, en roepen onze christelijke vrienden op om naast Israël en ons Joodse volk te staan in deze gevaarlijke tijd. In feite doen wij door deze open brief een beroep op onze christelijke vrienden: “Blijf niet stil tijdens deze kritieke periode van toenemend antisemitisme!” (Jesaja 62:1)

  We zetten ons in om noodhulp te verlenen aan de meer dan 200.000 ontheemde Israëli’s. Wij zijn vastbesloten om alles te doen wat in ons vermogen ligt om liefde te betonen aan onze mede-joden, Ahavat Israel.

  Een groot aantal IDF-soldaten aan het front is Joodse volgeling van Yeshua (Jezus) en drie van hen hebben reeds hun leven verloren bij de verdediging van Israël… meerderen zijn gewond geraakt. Wij zijn niet slechts toeschouwers. Wij zijn volledig solidair met Israël ...

Lees alle nieuwsberichten

 

Opnames studiedag 2023

Op 22 april 2023 organiseerde wij onze zevende studiedag. Van de drie lezingen zijn geluids- en video-opnamen gemaakt.

Centraal stond: "Geloven met een Hebreeuws ijkpunt - Toegepast op de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen"

De eerste lezing van ds. Bart Gijsbertsen: ‘De dynamiek in Paulus’ geloven en denken’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de eerste lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

De tweede lezing van ds. Bart Gijbertsen: ‘Geen aanzien des persoons bij God’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de tweede lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer lezingingen >

De derde lezing van ds. Bart Gijbertsen: ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar…’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de derde lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer lezingen >

 

YouTube

Hieronder staan de drie lezingen van onze studiedag van 22 april 2023. Bekijk meer lezingen van voorgaande studiedagen op Youtube

Helpt u mee?

We zijn bezig met het organiseren van een studiedag in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024. Daarnaast zijn we bezig met een mogelijke Engelstalige uitgave van het boek “Een heidense uitdaging”. Iedere gift is daarom zeer welkom en is bovendien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften kunnen worden overgemaakt naar NL58 RABO 0304 8676 83 ten name van de Jules Isaac Stichting. Bij voorbaat heel veel dank!

Israël in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël

Over het boek

In november 2015 gaf Mark Kinzer vijf onvergetelijke lezingen in Nederland. Voor ons was toen meteen duidelijk dat het om heel bijzondere lezingen ging en dat ze in Nederlandse vertaling in boekvorm beschikbaar moesten komen. Er zijn vele uren gaan zitten in het maken van een goede Nederlandse vertaling van de vijf lezingen. 20 maart 2020 was het dan zover en verscheen bij Uitgeverij Scholten 'Israël in het hart van de Kerk'. De ondertitel luidt 'Jezus in het hart van Israël’. U kunt het boek bestellen bij uitgeverij Scholten als paperback of als E-BOOK.

Mark Kinzer wordt door velen gezien als de meest toonaangevende messiaans-joodse theoloog van dit moment. Met de vijf boeken over Israël en de Kerk die sinds 2005 van zijn hand verschenen zijn heeft hij internationaal diepe indruk gemaakt. Het boek ‘Israel in het hart van de Kerk’ mag een primeur worden genoemd. Het is de eerste keer dat er een boek met materiaal van Mark Kinzer in het Nederlands verschijnt.

Lees het hele artikel >

Word donateur

Wij willen u graag interesseren voor de Jules Isaac Stichting en vaste donateurs werven! Indien u zich aanmeldt als donateur ontvangt u van ons het boek 'Israël in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël' door Mark S. Kinzer als welkomstcadeau.

Lees meer >

Onze missie

Stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen, volledig ontbreekt.

Lees meer over onze missie op Missie, Visie & Doelen

Onze visie

Onze visie is dat er een vervolg gegeven wordt aan de goede theologische stappen die gezet zijn in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarin Jules Isaac een cruciale rol gespeeld heeft.

Lees meer over onze visie op Missie, Visie & Doelen

Onze doelen

 • Bekendheid bevorderen met de effecten van het anti-judaïsme en het vervangingsdenken in de christelijke theologische traditie en aantonen dat beide in strijd zijn met de Schrift en met leer, leven en werken van Jezus Christus;
 • Bekendheid bevorderen met de Franse Joodse historicus Jules Isaac in zijn sleutelrol als pionier op dit onderwerp;

Lees meer over onze doelen en de grondslag Missie, Visie & Doelen

Wat wij doen

Naast onze internationale activiteiten willen wij de Nederlandstalige christelijke gemeenschap dienen door het beschikbaar maken van hoogwaardig en toegankelijk materiaal op het gebied van Kerk en Israel theologie. We doen dit door:

 • het publiceren van artikelen via deze website;
 • het beleggen van themadagen, symposia etc.;
 • het aandacht vragen voor ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël theologie;
 • het uitgeven van boeken en brochures;
 • het verspreiden van een nieuwsbrief;
 • vanuit het boekenfonds schenken van boeken aan bibliotheken en individuele personen.