Welkom bij de Jules Isaac Stichting

De Jules Isaac Stichting is opgericht in 2015. De stichting is vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Ons doel is de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen. Veel theologie vertoont helaas nog steeds sporen van vervangingsdenken. Dit denken staat op gespannen voet met het getuigenis van de Bijbel en heeft eeuwenlang grote schade aangericht voor de kerk en voor het Joodse volk. Wij geloven dat het te boven komen van dit denken tot ongekend grote zegen zal leiden voor de Kerk, voor Israël en ook voor de volken.

Laatste nieuwsberichten

 • Studiedag zaterdag 23 maart 2019

  2018-12-10

  Messiaans Jodendom in onze tijd: een appèl aan de Kerk

  Een studiedag over de cruciale betekenis van het Messiaans Jodendom voor de Kerk van nu.
  Drie Nederlandse theologen zullen deze dag in lezingen en workshops diverse facetten belichten van deze fascinerende nieuwe beweging binnen het Jodendom die de Kerk veel te bieden heeft.

  Wie zijn deze Messiasbelijdende Joden en wat valt er van hen te leren? Waarom waren ze 1500 jaar lang volkomen buiten beeld? En hoe komt het dat ze weer terug zijn? Wat wil hun opmerkelijke comeback na 1500 jaar afwezigheid zeggen? Willen we hun verhaal horen? Wat hebben belangrijke …

 • De vlag uit voor de Society for Post-Supersessionist Theology

  2018-12-10

  spostst.org screenshotVrijdag 16 november zag een belangrijk nieuw initiatief het levenslicht. In Denver, Colorado werd de Society for Post-Supersessionist Theology ten doop gehouden. De Society is bedoeld als een internationaal netwerk van theologen die werken aan het verder ontwikkelen van een theologie die het vervangingsdenken werkelijk achter zich laat. De Society is een initiatief van Kendall Soulen, Mark Kinzer, David Rudolph en Gerald McDermott. Bekende theologen als Stanley Hauerwas, George Hunsinger en Craig Blaising hebben zich al aan de Society verbonden. Onze voorzitter Jeroen Bol is een van …

Lees verder

Opnames studiedag 2018

Op 19 maart 2018 organiseerde wij onze vierde studiedag. Van de twee lezingen van Dr. Mark Kinzer, de reacties van professor dr. Henk Bakker en ds. Wilbert Dekker en de discussie zijn video- en geluidsopnamen gemaakt.

Centraal stond: "The Place of Israel in the Theology of N.T. Wright"

Beluister de eerste lezing Dr. Mark Kinzer:

Download de eerste lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer >

Onze video's kunt u ook bekijken op ons YouTube-kanaal >

Wij zijn erg blij dat Stephan en Pauline van watch2learn.nl wederom geheel belangeloos onze lezingen hebben opgenomen en gemonteerd. Door hun vakwerk is het nog prettiger om de lezingen te bekijken.

YouTube

Bekijk onze laatste lezingen op Youtube

Word donateur

Wij willen u graag interesseren voor de Jules Isaac Stichting en vaste donateurs werven! Indien u zich aanmeldt als donateur ontvangt u van ons het boek 'Joodse volgelingen van Jezus' door Kees Jan Rodenburg als welkomstcadeau.

Lees meer >

Onze missie

Stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen, volledig ontbreekt.

Lees meer over onze missie op Missie, Visie & Doelen

Onze visie

Onze visie is dat er een vervolg gegeven wordt aan de goede theologische stappen die gezet zijn in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarin Jules Isaac een cruciale rol gespeeld heeft.

Lees meer over onze visie op Missie, Visie & Doelen

Onze doelen

 • Bekendheid bevorderen met de effecten van het anti-judaïsme en het vervangingsdenken in de christelijke theologische traditie en aantonen dat beide in strijd zijn met de Schrift en met leer, leven en werken van Jezus Christus;
 • Bekendheid bevorderen met de Franse Joodse historicus Jules Isaac in zijn sleutelrol als pionier op dit onderwerp;

Lees meer over onze doelen en de grondslag Missie, Visie & Doelen

Wat wij doen

Naast onze internationale activiteiten willen wij de Nederlandstalige christelijke gemeenschap dienen door het beschikbaar maken van hoogwaardig en toegankelijk materiaal op het gebied van Kerk en Israel theologie. We doen dit door:

 • het publiceren van artikelen via deze website;
 • het beleggen van themadagen, symposia etc.;
 • het aandacht vragen voor ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël theologie;
 • het uitgeven van boeken en brochures;
 • het verspreiden van een nieuwsbrief;
 • vanuit het boekenfonds schenken van boeken aan bibliotheken en individuele personen.