Welkom bij de Jules Isaac Stichting

De Jules Isaac Stichting is opgericht in 2015. De stichting is vernoemd naar de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Ons doel is de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen. Veel theologie vertoont helaas nog steeds sporen van vervangingsdenken. Dit denken staat op gespannen voet met het getuigenis van de Bijbel en heeft eeuwenlang grote schade aangericht voor de kerk en voor het Joodse volk. Wij geloven dat het te boven komen van dit denken tot ongekend grote zegen zal leiden voor de Kerk, voor Israël en ook voor de volken.

Lees meer over ons profiel >

Theologisch Symposium met Dr. Mark S. Kinzer op 17 januari 2025

Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel

Het is in 2025 precies twintig jaar geleden dat het baanbrekende boek ‘Postmissionary Messianic Judaism’ van Mark Kinzer verscheen. De veelzeggende ondertitel luidde ‘Redefining Christian Engagement with the Jewish People’. Sinds 2005 verschenen nog vier boeken van zijn hand die elk als een vervolg kunnen worden gezien op zijn boek uit 2005. Fundamenteel en grondig opnieuw doordenken van de relatie tussen het christendom en het Joodse volk, het loopt als een rode draad door al zijn zes boeken. Mark Kinzer staat een christendom voor ogen dat het vervangingsdenken volledig achter zich heeft gelaten. Een christendom ook dat niets afdoet van het blijvende belang van Gods verbond met het Joodse volk. De niet aflatende doordenking van dit alles is het levenswerk geworden van Mark Kinzer.  . . .

Lees verder >

Een studiedag met Dr. Mark S. Kinzer op 16 januari 2025

Messiaanse joden en joodse christenen samen:
Postmissionary Messianic Judaism, Yachad BeYeshua en het herstel van het gewonde volk van God

Donderdag 16 januari hopen we voor het eerst sinds 2018 ook weer een studiedag in de Poortkerk in Veenendaal te kunnen houden met Mark Kinzer. Daar zijn we erg blij mee. Mark Kinzer zal ons 16 januari meenemen op zijn persoonlijke reis en zoektocht vanaf de publicatie van zijn Postmissionary Messianic Judaism in 2005 tot de oprichting van Yachad BeYeshua in 2019. Postmissionary Messianic Judaism staat voor een nieuwe vorm van messiaans jodendom dat volgens Mark Kinzer de potentie heeft om te dienen als een verbindende brug tussen joden en christenen. Yachad BeYeshua is een internationale oecumenische gemeenschap van Joodse volgelingen van Jezus. Mark Kinzer is een van de oprichters en een dragende kracht van Yachad BeYeshua . . .

Lees verder >

Laatste nieuwsberichten

 • Antisemitisme anno 2024 – Niets doen is geen optie

  2024-04-25

  Door Jeroen Bol

  Ik weet niet hoe het jou vergaat als je onderstaande column van Femmetje de Wind op je in laat werken, bij mij komt het heel erg binnen. Deze Joodse Nederlandse snakt ernaar dat het isolement doorbroken wordt. Want zo lees ik haar column. Joden worden in steeds heviger mate geconfronteerd met Jodenhaat, maar hebben het gevoel er alleen voor te staan. Ze snakt naar een breed gedragen krachtige reactie vanuit niet-Joods Nederland tegen de oplaaiende Jodenhaat van dit moment.

  We leven nu zo’n tachtig jaar na de Holocaust. In de decennia die volgden op de Tweede Wereldoorlog leek het antisemitisme nagenoeg verdwenen uit Nederland. In ieder geval was het lange tijd taboe. Maar sinds de jaren tachtig van de afgelopen eeuw kwamen er steeds meer signalen dat het antisemitisme weer begon toe te nemen. Maar nu lijkt de geest helemaal uit de fles. Er gaat een vloedgolf van ...

 • Het nieuwe normaal?

  2024-04-13

  Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreert een enorme toename van antisemitisme in Nederland. Schrijfster Femmetje de Wind herkent deze trend in haar eigen omgeving, maar ze weet steeds minder goed wat ze ermee aan moet.

  Een vriendin van me plaatste deze week struikelstenen voor haar familieleden die in de Tweede Wereldoorlog vermoord werden. Tijdens de ceremonie kwam er een man bij hen staan die hen begon te filmen. Toen iemand hem daarop aansprak, zei hij actie te voeren voor Gaza. Dat mijn Joodse vriendin niets met Gaza noch met Israël te maken heeft, doet er kennelijk niet toe. Gaza lijkt tegenwoordig het excuus om Jodenhaat te legitimeren. ‘Het was intimiderend,’ zegt mijn vriendin. Maar aangifte doen wil ze niet. ‘Wat heeft het voor zin, het komt allemaal op de grote hoop.’ Ik kijk haar moedeloos aan en doe er het zwijgen toe.

  Bang

  Een andere vriendin is overgekomen uit Israël voor ...

Lees alle nieuwsberichten

 

Opnames studiedag 2023

Op 22 april 2023 organiseerde wij onze zevende studiedag. Van de drie lezingen zijn geluids- en video-opnamen gemaakt.

Centraal stond: "Geloven met een Hebreeuws ijkpunt - Toegepast op de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen"

De eerste lezing van ds. Bart Gijsbertsen: ‘De dynamiek in Paulus’ geloven en denken’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de eerste lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

De tweede lezing van ds. Bart Gijbertsen: ‘Geen aanzien des persoons bij God’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de tweede lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer lezingingen >

De derde lezing van ds. Bart Gijbertsen: ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar…’
(Met vragen en reacties van de luisteraars)

Download de derde lezing. (Klik rechts met muis en kies voor opslaan.)

Luister en download meer lezingen >

 

YouTube

Hieronder staan de drie lezingen van onze studiedag van 22 april 2023. Bekijk meer lezingen van voorgaande studiedagen op Youtube

Helpt u mee?

We zijn bezig met het organiseren van een studiedag in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024. Daarnaast zijn we bezig met een mogelijke Engelstalige uitgave van het boek “Een heidense uitdaging”. Iedere gift is daarom zeer welkom en is bovendien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften kunnen worden overgemaakt naar NL58 RABO 0304 8676 83 ten name van de Jules Isaac Stichting. Bij voorbaat heel veel dank!

Israël in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël

Over het boek

In november 2015 gaf Mark Kinzer vijf onvergetelijke lezingen in Nederland. Voor ons was toen meteen duidelijk dat het om heel bijzondere lezingen ging en dat ze in Nederlandse vertaling in boekvorm beschikbaar moesten komen. Er zijn vele uren gaan zitten in het maken van een goede Nederlandse vertaling van de vijf lezingen. 20 maart 2020 was het dan zover en verscheen bij Uitgeverij Scholten 'Israël in het hart van de Kerk'. De ondertitel luidt 'Jezus in het hart van Israël’. U kunt het boek bestellen bij uitgeverij Scholten als paperback of als E-BOOK.

Mark Kinzer wordt door velen gezien als de meest toonaangevende messiaans-joodse theoloog van dit moment. Met de vijf boeken over Israël en de Kerk die sinds 2005 van zijn hand verschenen zijn heeft hij internationaal diepe indruk gemaakt. Het boek ‘Israel in het hart van de Kerk’ mag een primeur worden genoemd. Het is de eerste keer dat er een boek met materiaal van Mark Kinzer in het Nederlands verschijnt.

Lees het hele artikel >

Word donateur

Wij willen u graag interesseren voor de Jules Isaac Stichting en vaste donateurs werven! Indien u zich aanmeldt als donateur ontvangt u van ons het boek 'Israël in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël' door Mark S. Kinzer als welkomstcadeau.

Lees meer >

Onze missie

Stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen, volledig ontbreekt.

Lees meer over onze missie op Missie, Visie & Doelen

Onze visie

Onze visie is dat er een vervolg gegeven wordt aan de goede theologische stappen die gezet zijn in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarin Jules Isaac een cruciale rol gespeeld heeft.

Lees meer over onze visie op Missie, Visie & Doelen

Onze doelen

 • Bekendheid bevorderen met de effecten van het anti-judaïsme en het vervangingsdenken in de christelijke theologische traditie en aantonen dat beide in strijd zijn met de Schrift en met leer, leven en werken van Jezus Christus;
 • Bekendheid bevorderen met de Franse Joodse historicus Jules Isaac in zijn sleutelrol als pionier op dit onderwerp;

Lees meer over onze doelen en de grondslag Missie, Visie & Doelen

Wat wij doen

Naast onze internationale activiteiten willen wij de Nederlandstalige christelijke gemeenschap dienen door het beschikbaar maken van hoogwaardig en toegankelijk materiaal op het gebied van Kerk en Israel theologie. We doen dit door:

 • het publiceren van artikelen via deze website;
 • het beleggen van themadagen, symposia etc.;
 • het aandacht vragen voor ontwikkelingen op het gebied van Kerk en Israël theologie;
 • het uitgeven van boeken en brochures;
 • het verspreiden van een nieuwsbrief;
 • vanuit het boekenfonds schenken van boeken aan bibliotheken en individuele personen.