Word donateur

Wij willen u graag interesseren voor de Jules Isaac Stichting en vaste donateurs werven! Indien u zich aanmeldt als donateur ontvangt u van ons het boek 'Joodse volgelingen van Jezus' door Kees Jan Rodenburg als welkomstcadeau. Kees Jan Rodenburg is een aantal jaren werkzaam geweest in Jeruzalem als Israëlconsulent voor het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Hij heeft daar veel contacten gehad met Messias belijdende Joden. Dit zeer informatieve boek is een vrucht van jaren studie over en ontmoetingen met Messias belijdende Joden.

U bent donateur indien u ons werk steunt met een bedrag van tenminste € 25,00 per jaar. Meld u aan als donateur. Wanneer u het bedrag hebt overgemaakt sturen wij u het boek zo snel mogelijk toe.

De Jules Isaac Stichting heeft de ANBI-status verkregen. Giften aan de Jules Isaac Stichting zijn daarom aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.