De vlag uit voor de Society for Post-Supersessionist Theology

spostst.org screenshotVrijdag 16 november zag een belangrijk nieuw initiatief het levenslicht. In Denver, Colorado werd de Society for Post-Supersessionist Theology ten doop gehouden. De Society is bedoeld als een internationaal netwerk van theologen die werken aan het verder ontwikkelen van een theologie die het vervangingsdenken werkelijk achter zich laat. De Society is een initiatief van Kendall Soulen, Mark Kinzer, David Rudolph en Gerald McDermott. Bekende theologen als Stanley Hauerwas, George Hunsinger en Craig Blaising hebben zich al aan de Society verbonden. Onze voorzitter Jeroen Bol is een van de ‘founding members.’
We zijn enorm blij met dit veelbelovende initiatief dat grote potentie heeft. De missie van de nieuwe Society sluit naadloos aan bij onze eigen missie: het stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een volwaardige, bijbels gefundeerde christelijke theologie, waarin het idee dat de kerk de plaats van het volk Israël heeft ingenomen volledig ontbreekt: een ‘post-supersessionist theologie‘.