Een studiedag met Dr. Mark S. Kinzer op 16 januari 2025

Messiaanse joden en joodse christenen samen:
Postmissionary Messianic Judaism, Yachad BeYeshua en het herstel van het gewonde volk van God

Donderdag 16 januari hopen we voor het eerst sinds 2018 ook weer een studiedag in de Poortkerk in Veenendaal te kunnen houden met Mark Kinzer. Daar zijn we erg blij mee. Mark Kinzer zal ons 16 januari meenemen op zijn persoonlijke reis en zoektocht vanaf de publicatie van zijn Postmissionary Messianic Judaism in 2005 tot de oprichting van Yachad BeYeshua in 2019. Postmissionary Messianic Judaism staat voor een nieuwe vorm van messiaans jodendom dat volgens Mark Kinzer de potentie heeft om te dienen als een verbindende brug tussen joden en christenen. Yachad BeYeshua is een internationale oecumenische gemeenschap van Joodse volgelingen van Jezus. Mark Kinzer is een van de oprichters en een dragende kracht van Yachad BeYeshua. Yachad BeYeshua betekent ‘Een in Jezus‘ en staat voor een wereldwijde fellowship van Joden die Jezus belijden als Messias. Het is een uniek online platform voor Joden uit allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke richtingen die in Jezus geloven. Wat hen verbindt is hun geloof in Jezus en het grote belang dat zij hechten aan hun Joodse identiteit. Yachad BeYeshua voorziet in een grote behoefte.
Verschillende sprekers onder wie Edjan Westerman zullen een respons geven op de lezing van Mark Kinzer. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling. Het volledige programma en de kosten voor deelname worden in juni bekend gemaakt op onze website en in een volgende nieuwsbrief in de maand juni. Dan kunt u zich ook opgeven voor deelname aan deze studiedag. Noteer alvast de datum in uw agenda.

 

Het  programma van donderdag 16 januari 2025

Het (concept) programma zullen we rond juni op deze plaats publiceren.

Voertaal tijdens het programma gedurende de hele dag is Engels. Er zal geen simultane vertaling zijn.

 

Kosten en opgave voor deelname aan studiedag

In juni zullen we de locatie en prijs voor deelname op deze pagina en via via onze nieuwsbrief bekend maken. Dan zult u zich ook kunnen aanmelden voor deelname aan deze studiedag.

 

Locatie

Het studiedag wordt gehouden in de Poortkerk te Veenendaal, Poortjesgoed 1.

Parkeren in de buurt kan lastig zijn en op enkele plekken is het voor vergunninghouders of is het betaald parkeren. Houd dit goed in de gaten. Kijk op Google Maps voor parkeergarages en plekken in de buurt van de Poortkerk >

Er is één straat daar mogen alleen vergunninghouders staan (De Dillewijnen) en achter de flats is ook voor vergunninghouders.

Voor de flats en de rest van de wijk is het gratis parkeren (natuurlijk in de vakken).

 

Routeinformatie vindt u op de website van de Poortkerk.

 

 


Theologisch Symposium met Dr. Mark S. Kinzer op 17 januari 2025

Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel

Het is in 2025 precies twintig jaar geleden dat het baanbrekende boek ‘Postmissionary Messianic Judaism’ van Mark Kinzer verscheen. De veelzeggende ondertitel luidde ‘Redefining Christian Engagement with the Jewish People’. Sinds 2005 verschenen nog vier boeken van zijn hand die elk als een vervolg kunnen worden gezien op zijn boek uit 2005. Fundamenteel en grondig opnieuw doordenken van de relatie tussen het christendom en het Joodse volk, het loopt als een rode draad door al zijn vijf boeken. Mark Kinzer staat een christendom voor ogen dat het vervangingsdenken volledig achter zich heeft gelaten. Een christendom ook dat niets afdoet van het blijvende belang van Gods verbond met het Joodse volk. De niet aflatende doordenking van dit alles is het levenswerk geworden van Mark Kinzer. Hij kan zonder meer als een van de belangrijkste messiaans-joodse theologen van onze tijd gezien worden. Het is fascinerend om te zien hoe de relatie van Jezus, Israël, Kerk en Evangelie eruit gaat zien door de ogen van deze bijzondere theoloog die tegelijk voluit Jood als voluit Jezus-gelovige is.

Vrijdag 17 januari zal een theologisch symposium worden gehouden met Mark Kinzer als hoofdspreker. Het thema van deze dag zal zijn Postmissionary Messianic Judaism: Een noodzakelijk scharnier voor een bilaterale ecclesiologie in verbondenheid met Israel. Mark Kinzer zal de hoofdlezing verzorgen. Hij ziet zijn Postmissionary Messianic Judaism als een onmisbare verbindende schakel tussen het volk Israel en de Kerk. Drie Nederlandse theologen zullen op Kinzers lezing reageren en met hem in gesprek gaan: professor dr. Arnold Huijgen, PThU Amsterdam, professor dr. Henk A. Bakker, VU Amsterdam en dr. Arco den Heijer universitair docent aan de Theologische Universiteit Utrecht. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen aan Mark Kinzer en de drie respondenten. De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling.

Dr. Henk Bakker zal in zijn bijdrage tevens aandacht besteden aan de betekenis en het belang van het unieke driedaagse symposium dat juli 2022 gehouden werd aan de Universiteit van Wenen. Daar gingen messiaans-joodse en christelijke theologen diepgaand met met elkaar in theologische dialoog. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Afgelopen jaar verscheen een prachtige Duitstalige bundel met al de lezingen die in Wenen werden gegeven. De Engelstalige versie van deze bundel komt in de loop van dit jaar beschikbaar. Daar wordt echt naar uit gezien.

 

Het programma van vrijdag 17 januari 2025

09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom en opening
10.15 Lezing door Dr. Mark Kinzer: Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel
11.05 Respons door Dr. Arco den Heijer
11.25 Pauze
11.45 Respons door Dr. Henk Bakker op lezing van Dr. Mark Kinzer en reflectie op het unieke symposium dat in juli 2022 in Wenen werd gehouden
12.15 Vragen vanuit de zaal
12.30 Lunch
13.30 Respons op de lezing van Dr. Mark Kinzer door Dr. Arnold Huijgen
13.50 Respons van Dr. Mark Kinzer, forumdiscussie van Kinzer en de respondenten
14.40 Vragen vanuit de zaal
15.20 Afsluiting studiedag
15.25 Einde studiedag, koffie en thee

Voertaal tijdens het programma gedurende de hele dag is Engels. Er zal geen simultane vertaling zijn.

 

Kosten en opgave voor deelname aan het symposium

In juni zullen we de locatie en prijs voor deelname op deze pagina en via via onze nieuwsbrief bekend maken. Dan zult u zich ook kunnen aanmelden voor deelname aan dit symposium.

 

 

Locatie

Dit symposium organiseren we op een centrale plek. Zodra de locatie bekend is, wordt deze hier gepubliceerd.

 

 

 


Wat maakt Mark Kinzer tot zo’n bijzonder theoloog?

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het symposium 20 maart ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’. Het symposium gaat gehouden worden in de Christelijke Hogeschool Ede, een prachtige en passende locatie voor de ‘doop’ van het boek. Pas heel recent realiseerden we ons dat ‘Israël in het hart van de Kerk’ eigenlijk best een vreemde titel is. En de ondertitel ‘Jezus in het hart van Israël’ is in zekere zin nog vreemder. Het deed ons denken aan het kinderspelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Want de kerk heeft eeuwenlang juist niet gezien dat ‘Israël in het hart van de Kerk is’ en ik vermoed dat veel christenen dit nog steeds niet zien. En net zo hebben Joden eeuwenlang helemaal niets gekund met de gedachte dat Jezus in het hart van Israël zou zijn. Maar hoe komt Mark Kinzer er dan bij om juist deze titel voor zijn boek te kiezen?

Het heeft alles te maken met het gezichtspunt van waaruit hij naar de Bijbel en de geschiedenis kijkt. Dat is het gezichtspunt van een Jood die in Jezus de Messias van Israël heeft herkend, of zoals hij zichzelf noemt: een ‘Messianic Jew’. Dat gezichtspunt van een Messiasbelijdende Jood is allesbepalend. Natuurlijk kijkt Kinzer ook als een goed geïnformeerd theoloog naar de Bijbel en de geschiedenis. Maar zijn identiteit als Messiaanse Jood is doorslaggevend voor wat hij in Bijbel en geschiedenis zegt te zien: ‘Israël in het hart van de Kerk’ en ‘Jezus in het hart van Israël’. Bij mijn weten is Mark Kinzer de eerste die deze twee concepten zo grondig en zo overtuigend exegetisch en theologisch heeft weten te onderbouwen. En ze met elkaar heeft weten te verbinden. En dat levert een heel nieuwe kijk op het verband tussen de Kerk, Jezus en Israël op. Een nieuwe kijk die nieuwe dingen mogelijk maakt waar het de relatie Kerk-Israël betreft, de vervangingstheologie voorbij. Het vervangingsdenken zo achter ons laten dat het evangelie alleen maar aan glans en diepte wint, dat is het perspectief dat Kinzer ons wil bieden. Dat maakt hem tot de bijzondere en belangrijke theoloog die hij is.


Nieuwe boekrecensie: Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen

Er verschijnen met enige regelmaat vernieuwende theologische studies in het Engels vanuit Messiaans-Joods (post-supersessionist) perspectief. Over de geschiedenis van het antisemitisme en van Messiaanse Joden zijn ook verschillende goede Engelstalige boeken beschikbaar, hoewel het al even geleden is dat deze geschreven zijn. Afgelopen oktober is een nieuw Nederlandstalig boek verschenen van de hand van Pieter Siebesma, een expert op het gebied van Messiaanse Joden. Lees de gehele recensie >