Wat maakt Mark Kinzer tot zo’n bijzonder theoloog?

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het symposium 20 maart ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’. Het symposium gaat gehouden worden in de Christelijke Hogeschool Ede, een prachtige en passende locatie voor de ‘doop’ van het boek. Pas heel recent realiseerden we ons dat ‘Israël in het hart van de Kerk’ eigenlijk best een vreemde titel is. En de ondertitel ‘Jezus in het hart van Israël’ is in zekere zin nog vreemder. Het deed ons denken aan het kinderspelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Want de kerk heeft eeuwenlang juist niet gezien dat ‘Israël in het hart van de Kerk is’ en ik vermoed dat veel christenen dit nog steeds niet zien. En net zo hebben Joden eeuwenlang helemaal niets gekund met de gedachte dat Jezus in het hart van Israël zou zijn. Maar hoe komt Mark Kinzer er dan bij om juist deze titel voor zijn boek te kiezen?

Het heeft alles te maken met het gezichtspunt van waaruit hij naar de Bijbel en de geschiedenis kijkt. Dat is het gezichtspunt van een Jood die in Jezus de Messias van Israël heeft herkend, of zoals hij zichzelf noemt: een ‘Messianic Jew’. Dat gezichtspunt van een Messiasbelijdende Jood is allesbepalend. Natuurlijk kijkt Kinzer ook als een goed geïnformeerd theoloog naar de Bijbel en de geschiedenis. Maar zijn identiteit als Messiaanse Jood is doorslaggevend voor wat hij in Bijbel en geschiedenis zegt te zien: ‘Israël in het hart van de Kerk’ en ‘Jezus in het hart van Israël’. Bij mijn weten is Mark Kinzer de eerste die deze twee concepten zo grondig en zo overtuigend exegetisch en theologisch heeft weten te onderbouwen. En ze met elkaar heeft weten te verbinden. En dat levert een heel nieuwe kijk op het verband tussen de Kerk, Jezus en Israël op. Een nieuwe kijk die nieuwe dingen mogelijk maakt waar het de relatie Kerk-Israël betreft, de vervangingstheologie voorbij. Het vervangingsdenken zo achter ons laten dat het evangelie alleen maar aan glans en diepte wint, dat is het perspectief dat Kinzer ons wil bieden. Dat maakt hem tot de bijzondere en belangrijke theoloog die hij is.