Theologisch Symposium met Dr. Mark S. Kinzer op 17 januari 2025

Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel

Het is in 2025 precies twintig jaar geleden dat het baanbrekende boek ‘Postmissionary Messianic Judaism’ van Mark Kinzer verscheen. De veelzeggende ondertitel luidde ‘Redefining Christian Engagement with the Jewish People’. Sinds 2005 verschenen nog vier boeken van zijn hand die elk als een vervolg kunnen worden gezien op zijn boek uit 2005. Fundamenteel en grondig opnieuw doordenken van de relatie tussen het christendom en het Joodse volk, het loopt als een rode draad door al zijn vijf boeken. Mark Kinzer staat een christendom voor ogen dat het vervangingsdenken volledig achter zich heeft gelaten. Een christendom ook dat niets afdoet van het blijvende belang van Gods verbond met het Joodse volk. De niet aflatende doordenking van dit alles is het levenswerk geworden van Mark Kinzer. Hij kan zonder meer als een van de belangrijkste messiaans-joodse theologen van onze tijd gezien worden. Het is fascinerend om te zien hoe de relatie van Jezus, Israël, Kerk en Evangelie eruit gaat zien door de ogen van deze bijzondere theoloog die tegelijk voluit Jood als voluit Jezus-gelovige is.

Vrijdag 17 januari zal een theologisch symposium worden gehouden met Mark Kinzer als hoofdspreker. Het thema van deze dag zal zijn Postmissionary Messianic Judaism: Een noodzakelijk scharnier voor een bilaterale ecclesiologie in verbondenheid met Israel. Mark Kinzer zal de hoofdlezing verzorgen. Hij ziet zijn Postmissionary Messianic Judaism als een onmisbare verbindende schakel tussen het volk Israel en de Kerk. Drie Nederlandse theologen zullen op Kinzers lezing reageren en met hem in gesprek gaan: professor dr. Arnold Huijgen, PThU Amsterdam, professor dr. Henk A. Bakker, VU Amsterdam en dr. Arco den Heijer universitair docent aan de Theologische Universiteit Utrecht. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen aan Mark Kinzer en de drie respondenten. De lezingen zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling.

Dr. Henk Bakker zal in zijn bijdrage tevens aandacht besteden aan de betekenis en het belang van het unieke driedaagse symposium dat juli 2022 gehouden werd aan de Universiteit van Wenen. Daar gingen messiaans-joodse en christelijke theologen diepgaand met met elkaar in theologische dialoog. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Afgelopen jaar verscheen een prachtige Duitstalige bundel met al de lezingen die in Wenen werden gegeven. De Engelstalige versie van deze bundel komt in de loop van dit jaar beschikbaar. Daar wordt echt naar uit gezien.

 

Het programma van vrijdag 17 januari 2025

09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom en opening
10.15 Lezing door Dr. Mark Kinzer: Postmissionary Messianic Judaism: Necessary Hinge for Bilateral Ecclesiology in Solidarity with Israel
11.05 Respons door Dr. Arco den Heijer
11.25 Pauze
11.45 Respons door Dr. Henk Bakker op lezing van Dr. Mark Kinzer en reflectie op het unieke symposium dat in juli 2022 in Wenen werd gehouden
12.15 Vragen vanuit de zaal
12.30 Lunch
13.30 Respons op de lezing van Dr. Mark Kinzer door Dr. Arnold Huijgen
13.50 Respons van Dr. Mark Kinzer, forumdiscussie van Kinzer en de respondenten
14.40 Vragen vanuit de zaal
15.20 Afsluiting studiedag
15.25 Einde studiedag, koffie en thee

Voertaal tijdens het programma gedurende de hele dag is Engels. Er zal geen simultane vertaling zijn.

 

Kosten en opgave voor deelname aan het symposium

In juni zullen we de locatie en prijs voor deelname op deze pagina en via via onze nieuwsbrief bekend maken. Dan zult u zich ook kunnen aanmelden voor deelname aan dit symposium.

 

 

Locatie

Dit symposium organiseren we op een centrale plek. Zodra de locatie bekend is, wordt deze hier gepubliceerd.