Boekrecensie: ‘Zegen door Israël; wat christenen moeten weten over Israël’

ds. Oscar Lohuis, Goed Nieuws Bediening

Tijdens een retraite in Jeruzalem begin 2020 heeft ds. Oscar Lohuis in enkele weken tijd grotendeels dit buitengewoon goed leesbare boek geschreven, geïnspireerd door het land waar hij verbleef. Als rondreizend predikant en bijbelleraar geeft Lohuis al jarenlang onderwijs over Bijbelse thema’s. Daarbij heeft de positie van Israël in de Bijbel, de rol van Israël in Gods verlossingsplan en het belang daarvan voor de Kerk een prominente plaats. Het vorig jaar verschenen boek sluit hierop aan. Het is bedoeld als een inleiding op het onderwerp, dat de bezinning over Israël kan stimuleren. Uit het boek spreekt meer dan alleen het overdragen van kennis – hoe interessant, relevant en soms verrassend ook; Lohuis laat hier ook zijn hart en zijn diepe verlangen spreken, al in de inleiding: “Mijn hoop en gebed is […] dat deze ontdekkingen ons verder zullen brengen op de weg van verootmoediging, terugkeer naar de Bijbel en voorbede voor het Joodse volk, Israël en de vrede van Jeruzalem”.
Zegen door Israël leent zich uitstekend voor bezinning, persoonlijk en in kleine groepen. De 22 hoofdstukken zijn kort en behandelen ieder een specifiek thema, afgesloten met een gebed. Het oude en het nieuwe verbond, zegen via Israël, bewogenheid met het Joodse volk, geestelijk herstel, toekomstverwachting en andere zaken komen in het boek aan de orde. Lohuis bewijst zichzelf als bijbelleraar door steeds weer de Bijbel zelf te laten spreken bij de soms ingewikkelde materie, die hij vervolgens helder en begrijpelijk weet te verwoorden. Het mag dan een ‘inleiding’ heten, het boek blijft beslist niet aan de oppervlakte!
Ik sluit me graag aan bij Lohuis: “Moge dit boek door de Heere, onze God, de God van Israël, […] gebruikt worden, tot bemoediging van velen, tot opbouw en vernieuwing van de Gemeente van Jezus Christus en tot zegen van Israël en het Joodse volk”.

Meer informatie en bestellen: www.goednieuwsbediening.nl/nieuw-boek-oscar-lohuis

ISBN: 978 90 82000 32 0 (paperback, 176 PAGINA’S, €12,95), 2020