Hoe is de respons op ‘Israël in het Hart van de Kerk’ tot nu toe geweest? 

We zijn blij met de recensies die tot nu toe verschenen en die nagenoeg allemaal lovend zijn. Hier volgen wat citaten uit enkele van de recensies.

Oscar Lohuis schreef in ‘Israël actueel’: “Wij leven in een tijd waarin een groeiend aantal Joden gelooft dat Jezus de Messias van Israël is. Mark Kinzer is een van de bekendste theologen onder hen. Het is voor ons als niet-Joden die in Jezus geloven natuurlijk zeer interessant en nodig om naar hen te luisteren. Dat kan door het lezen van dit nieuwe boek, met daarin de lezingen die Kinzer in 2015 in ons land gaf.”

In het blad ‘Verbonden’, een uitgave van het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, schrijft Lieuwejan van Dalen het volgende: “Kinzer kan met recht een van de meest invloedrijke messiaans-joodse theologen van dit moment worden genoemd. Zijn werk geeft stof tot nadenken en dóórdenken. Messiaans jodendom is voor Kinzer de ‘brug’ tussen Israël en de Kerk. Hij ziet het als zijn levenstaak om deze twee te verbinden. (…) De rode draad van zijn lezingen is dat Jezus Messias zijn volk Israël vertegenwoordigt als een ‘corporatieve persoonlijkheid’: ‘De koning van Israël was altijd degene die die heel het volk vertegenwoordigt. Wanneer Jezus gekruisigd wordt vertegenwoordigt Hij heel Israël en neemt Hij Israël mee in zijn dood. En wanneer Hij uit de dood wordt opgewekt wijst dat op het uiteindelijke herstel en de verlossing van Israël’(blz. 23-24).”

Jaap Bönker, directeur van Comité Gemeentehulp Israël schrijft in zijn recensie: “Messias Jezus komt hier sterk naar voren als degene die Kerk en Israël verbindt. In tegenstelling tot het traditionele beeld van een Jezus die Kerk en Israël juist scheidt.”

In Inspirare, Tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie, verscheen een uitgebreide recensie van Dr. Michael Mulder. Michael Mulder doceert Nieuwe Testament en Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en aan de CHE, hij is tevens verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies. Mulder schrijft daar onder meer het volgende: “Elk van de lezingen begint met een grondige bespreking van een Bijbelgedeelte. (…) De kracht van de lezingen ligt in de wijze waarop hij die blijvende verbondenheid van Jezus met het hele Joodse volk theologisch doordenkt en relevant weet te maken voor de kerk van vandaag. Kinzer begint met een aantal profetieën uit het OT. Jezus vereenzelvigt zich met het Joodse volk, representeert dat en vult aan waar Israël tekort schoot. Echter niet om Israëls geschiedenis daarmee te vervangen en het Joodse volk terzijde te schuiven, want ook in de toekomst blijft Jezus met hetzelfde volk verbonden. Zijn leven is niet alleen een vervulling van deze geschiedenis in retrospectief, maar ook prospectief: in wat Hij doet weerspiegelt zich wat Israël nog tegemoet zal gaan. De eenheid en verbondenheid wordt door de vervulling dus niet afgeschaft. Het is ontroerend om te lezen hoe Kinzer verwacht dat Israël dat op enig moment zal ontdekken. Zoals Jozef zich bekendmaakte aan zijn broers, terwijl hij al lang met hén begaan was, zo hoopt hij dat Jezus zich ook eenmaal ten volle bekend zal maken aan zijn volk: ‘Ik ben het, de Messias, jullie broeder.”