Boekrecensie: ‘Achteruit lezen’

Richard B. Hays ‘Achteruit lezen’, Jezus ontdekken in het Oude Testament

Door: Ds. R.R. Maathuis (Wer­ken­dam)

Eerlijk gezegd, had ik nog nooit van Richard B. Hays gehoord. Ik troostte mij met de gedachte dat een dominee niet iedere theoloog hoeft te ken­nen die een keer een boek heeft geschreven. Maar Hays is niet iemand die ‘een keer een boek heeft geschreven’. Met een groeiende schaamte las ik op Wikipedia dat Hays momenteel op wereldniveau één zeer belangrijke toonaangevende nieuwtestamen­ticus is. Gelukkig hadden ze bij het ‘Boekencentrum’ wél van hem gehoord en ligt het boek ‘Achteruit lezen’ nu in de winkel.

Wat brengt dit boek ons? Het laat zien hoe de Evangeliën vanuit het Oude Testament over Jezus vertellen én hoe het Oude Testament Jezus vooraf­schaduwt. Na een uitgebreid inleidend hoofdstuk gaat hij -met deze vraag- het werk van de vier evangelisten bij langs. Eén van de conclusies lezen wij op pagina 162. ‘Hoe dieper we doordringen tot de joodse en oudtes­tamentische wortels van de evangelieverhalen, hoe duidelijker we gaan zien dat ieder van de vier evangelisten, in hun uiteenlopende beschrijvingen, Jezus iden­tificeren als de belichaming van de God van Israël’. Of op pagina 164 ‘(…) de in Jezus vleesge­worden God, is dezelfde als de God van Abraham, Izak en Jakob’.

Voor mij ligt het grote belang van dit boek in het mogelijke gebruik in een ontmoe­ting met Israël. Het geeft ons genoeg materiaal in handen om het ge­sprek, met respect, aan te gaan. Bij dit alles kun je denken aan het gesprek dat de op­ge­stane Here Jezus Christus met de twee Emmaüs­gan­gers had. In Lukas 24 vers 27 schrijft de evangelist ‘En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in de Schriften op Hem betrekking had’. Lucas werkt dit niet verder uit door ons te laten zien welke Schriftgedeelten op Hem betrekking hebben. In het boek vult Hays nu ‘deze leemte’ op een overvloedige manier in. In navol­ging van Jezus opent hij voor ons én voor Israël de Schriften die van Hem getuigen. Ik hoop dat dit zeer waardevolle boek door velen zal worden gelezen, verwerkt én gebruikt!