Uitnodiging webinar ‘Jezus, de Koning van de Joden?’ – vrijdag 8 april 2022 van 11.00 tot 12.30 uur

In de veertigdagentijd op weg naar Pasen zal het in veel kerkelijke lezingen opnieuw gaan over ‘Jezus, de Koning van de Joden’. Pilatus blijft ondanks tegenstemmen bij zijn keuze van deze titel voor Jezus, die ook door de wijzen uit het oosten wordt gebruikt. En hoewel kerken en predikers deze titel niet hebben geschrapt, kan de vraag wel gesteld worden of de christelijke kerk hem goed verstaat.
Of hebben we vanuit een vervangings-denken deze titel eigenlijk ‘gedemonteerd’?

Aanleiding voor dit webinar
11-13 juli 2022 vindt in Wenen aan de Katholieke Theologische Faculteit een internationale, oecumenische, theologische conferentie plaats. Een keur van internationale sprekers zal een bijdrage leveren, onder wie dr. Mark Kinzer (bekend Messiaans-Joods theoloog) en vanuit Nederland onder meer prof. dr.
Henk Bakker. De conferentie staat onder het beschermheerschap van kardinaal
Schönborn, die ook de openingstoespraak zal verzorgen.

Lees verder in de brochure (pdf) >