Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem

Steun Israël nu!

Talloze mensen in Israël zijn direct dan wel indirect zwaar getroffen door de onbeschrijflijk gruwelijke terreur van Hamas zaterdag 7 oktober. Het leed is met geen pen te beschrijven en niet te bevatten.
Duizenden mensen uit de streek bij Gaza hebben huis en haard moeten verlaten, er is ontzettend veel hulp nodig. Daadwerkelijke hulp en zeker ook in de vorm van gebed. Wij bevelen de volgende drie organisaties van harte aan. Zij zetten zich nu in met hun partners in Israël om noodhulp te bieden. Geef alsjeblieft gul en geef snel.

  • Israëlactie, IBAN: NL91 INGB 0000 7777 77, onder vermelding van: ‘Noodfonds’ of doneer online >
  • Stichting Comité Gemeentehulp Israël, IBAN: NL19 INGB 0004 6519 92, Onder vermelding van: ‘Noodhulpfonds oorlog’ of doneer online >
  • Christenen voor Israël, IBAN: NL38 ABNA 0529 310 252, onder vermelding van: ‘Noodactie Israël‘ of doneer online >

Veel dank voor uw steun aan het zwaar getroffen Joodse volk, Gods oogappel.

Jeroen Bol
voorzitter Jules Isaac Stichting