Dankbaar terugkijken op een zeer geslaagde studiedag

We kijken met dankbaarheid terug op een zeer geslaagde studiedag. En ook wel met enige verwondering, want het aantal deelnemers was met zo’n honderd deelnemers ongewoon hoog. Dat stemt hoopvol en is bemoedigend, want blijkbaar is er een flinke belangstelling voor dit thema. Wat ons betreft vraagt het dan ook om een vervolg, maar dat ligt op dit moment nog wel even in het verschiet.
De twee lezingen van Bart Gijsbertsen staan nu als te downloaden PDF en geluidsbestand op deze website en als video op ons Youtube-kanaal.

Verrassend was de mooie opbrengst van de collecte die we hielden voor Yachad BeYeshua, het internationale netwerk van en platform van Joden die Jezus als hun Messias belijden en tegelijk groot en blijvend belang hechten aan hun Jood zijn. Die heeft het mooie bedrag van 490 euro opgeleverd. Dank aan de gulle gevers!
De Jules Isaac Stichting steunt dit belangrijke nieuwe initiatief dat in 2020 startte. De messiaans-joodse theoloog Mark Kinzer heeft een grote rol gespeeld in het tot stand komen van dit wereldwijde netwerk van Joden uit allerlei verschillende achtergronden die elkaar vinden in hun gemeenschappelijk geloof in Yeshua. Ze weten zich verbonden met zowel het Joodse volk als de kerk.
Yachad beYeshua, Hebreeuws voor ‘Een in Jezus’ is zeker ook heel interessant voor voor niet-Joden. Zo biedt de website www.yachad-beyeshua.org onder meer iedere drie maanden een boeiend webinar. De leerzame webinars zijn ook terug te kijken.