Korte omschrijvingen van de inhoud van de lezingen die ds. Bart Gijsbertsen op 22 april 2023 hoopt te houden

Hieronder vindt u korte omschrijvingen van de inhoud van de lezingen die ds. Bart Gijsbertsen hoopt te houden op de Studiedag van Jules Isaac Stichting op 22 april 2023.

1. De dynamiek in Paulus’ geloven en denken
In de eerste lezing verdiepen we ons in de dynamische tijd waarin Paulus leefde en in de dynamische betekenis van de woorden die hij gebruikt. Dat leidt ook tot een verrassende sleutel om de kerntekst in Romeinen 1 vers 16 en 17 te verstaan.

2. Geen aanzien des persoons bij God
In de tweede lezing horen we hoe Paulus omgaat met de verhoudingen tussen ‘Jood en niet-Jood’, ‘welwetenden en onwetenden aangaande God en/of Jezus’, ‘geloof en werken’, ‘rechtvaardiging en redding’, ‘genade en oordeel’.

3. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar…
In de derde lezing bezinnen we ons op het betoog dat Paulus in Romeinen 9 t/m 11 voert. Daarbij stuiten we op merkwaardige vertalingen in christelijke kring waardoor Joden ten onrechte buiten Gods heil werden geplaatst.