De God van Israël en de christelijke theologie – deel 2

Naar aanleiding van R. Kendall Soulen, The God of Israel and Christian Theology, Fortress Press 1996 Door J. Bol In mijn eerste artikel over het boek ‘The God of Israël and Christian Theology’ zette ik Kendall Soulens belangrijkste argumenten voor de theologische onhoudbaarheid van de vervangingstheologie op een rij. Het artikel sloot…

De God van Israël en de christelijke theologie – deel 1

Naar aanleiding van het gelijknamige boek van R. Kendall Soulen Door: J. Bol Ruim vier jaar geleden werd me pas voor het eerst duidelijk hoe ernstig de geschiedenis van het christendom belast is met antijudaïsme. Sindsdien hebben de anti-Joodse theologie van de vroege kerk, de anti-Joodse wetgeving sinds keizer Constantijn en…

Jezus ondenkbaar zonder zijn Joodse context

N.a.v. het boek ‘Jezus: Reconstructie en revisie’ door Henk Bakker KokBoekencentrum 2020 ISBN 9789043534109 Door: Jeroen Bol In september 2020 verscheen van de hand van Henk Bakker ‘Jezus. Reconstructie en revisie’. Op de achterzijde van het bij KokBoekencentrum uitgegeven boek lezen we: “Met Jezus. Reconstructie en revisie heeft…

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van Israël

Door Jeroen Bol Wie kent niet dat oude kinderspelletje waar je niets voor nodig hebt behalve ten minste een werkend oog: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Ik heb geen idee of het tegenwoordig nog vaak gespeeld wordt maar wij deden het vroeger thuis regelmatig. Ik moest…

Israël in het hart van de Kerk – Jezus in het hart van Israël

Over het boek In november 2015 gaf Mark Kinzer vijf onvergetelijke lezingen in Nederland. Meteen was toen duidelijk dat het om heel bijzondere lezingen ging en dat ze in Nederlandse vertaling in boekvorm beschikbaar moesten komen. Er zijn vele uren gaan zitten in het maken van een goede Nederlandse vertaling van de vijf lezingen. 20 maart verscheen bij Uitgeverij Scholten 'Israël in het hart van de Kerk'. De ondertitel luist 'Jezus in het hart van Israël’. We hebben als stichting lang naar dit moment uit gezien en zijn blij dat het boek nu in de winkel ligt. U kunt het boek bestellen bij uitgeverij Scholten als papieren boek of als E-BOOK. Mark Kinzer wordt alom gezien als een van de belangrijkste messiaans-joodse theologen van dit moment. Met de vier boeken over Israël en de Kerk die sinds 2005 van zijn hand verschenen zijn heeft hij diepe indruk gemaakt. Het boek dat nu in maart uitkomt kan zonder meer een primeur worden genoemd. Het is voor het eerst dat er een boek met materiaal van Mark Kinzer in het Nederlands verschijnt. De vertaalde lezingen bieden een vlot leesbare kennismaking met het denken van deze messiaans joodse theoloog. Naast de lezingen bevat het boek tevens een lezing van Jeroen Bol over de geschiedenis van 2000 jaar messiaans jodendom en een uitgebreid interview met Mark Kinzer. ‘Israël in het hart van de Kerk’ is een gezamenlijke uitgave van de Jules Isaac Stichting en Uitgeverij Scholten. De lezingen zijn vertaald door Jeroen Bol, voorzitter van de Jules Isaac Stichting. Jeroen Bol heeft eveneens de redactie van het boek voor zijn rekening genomen. Lees ook: Boekrecensie: ‘Israël in het hart van de kerk. Jezus in het hart van Israël’ KOOP E-BOOKKOOP HET BOEKCitaten van Mark Kinzer uit het boek Als Messias vertegenwoordigt en belichaamt Jezus het volk Israël. Als Israëls Messias zal Hij Israël naar zijn door God bepaalde bestemming brengen. In onze tijd zijn we, voor het eerst sinds vele eeuwen, getuige van een nieuw ontluiken van een herstelde voluit Joodse gemeenschap, waarin Jezus beleden wordt, de groeiende beweging van Joden die Jezus als hun Messias belijden. De uitdaging hoe te reageren op deze nieuwe realiteit is nu aan de Kerk. Ik pleit in al mijn boeken voor een Israël-christologie waarin de rol van Jezus als Messias een onverbrekelijke band tussen Hem en het Joodse volk bevestigt. Dit betekent dat de opgestane Jezus op een speciale wijze aanwezig is onder het Joodse volk. Vanuit het perspectief van Israël-christologie is Jezus degene die Joden en christenen met elkaar verbindt, want Hij is tegelijk de Koning van de joden en het Hoofd van het Lichaam van Christus. De ecclesia is in wezen bedoeld als een in vrede levende gemeenschap van Joden en heidenen die met elkaar verzoend zijn, maar zonder dat beiden hun eigen identiteit verliezen. In onze tijd hebben we voor het eerst sinds eeuwen de mogelijkheid dit inzicht terug te winnen en deze gemeenschap van Joden en niet-Joden binnen de ecclesia opnieuw tot leven te brengen. Jezus en Israël zijn niet van elkaar te scheiden. De verrezen Messias is tevens een Jood. Hij is de Koning der Joden, de Joden horen helemaal bij Hem. Het ontstaan van de messiaans-joodse beweging in onze dagen creëert een heel nieuwe en unieke kans voor de Kerk. Mark Kinzer biedt de hoogste kwaliteit die er te vinden is in de bezinning op de plaats van Israël en de kerk. Dit boek plaatst Israël terecht in het hart van de kerk. Christenen zijn Kinzer veel dank verschuldigd. Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.Als uitlegger van de Schriften diept Kinzer schatten op die onze liefde voor het Woord én voor het volk van God verdiepen. Zelf heb ik destijds met rode oortjes naar deze bescheiden maar krachtige theoloog geluisterd. Met Kinzer heeft God ons echt gezegend. Laat deze zegening niet liggen maar koop en lees! René Maathuis, PKN-predikant in WerkendamDit boek van Mark Kinzer is een 'must have' voor iedere voorganger en predikant. En voor eenieder die het Messiaans-Joodse denken wil ontdekken of zich er verder in wil verdiepen. Mark Kinzer daagt uit en zet je aan het denken. Warm aanbevolen! Jaap Bönker, directeur Comité Gemeentehulp Israël- Holland.Mark Kinzer is een gids die je binnenleidt in het diepste wezen van de kerk. Hij laat zien dat de trouw van God aan Zijn oogappel Israël daarin alles bepalend aanwezig is.Edjan Westerman, auteur van ‘de Messias leren en emeritus predikant binnen de PKN.De presentie van Messiaanse Joden herinnert de kerk voortdurend aan de verbondenheid met Israël. Krijgen zij ruimte om als Joden te leven in het Lichaam van Christus? Een persoonlijk geschreven pleidooi op basis van een zorgvuldig luisteren naar de Schriften. Dr. Michael Mulder, , docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, de Christelijke Hogeschool te Ede, en verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies Paulus bad de gemeente toe, dat ze de omvang en inhoud van de liefde van Christus leert kennen ‘samen met al de heiligen’. Hij zal in het bijzonder gedacht hebben aan de eenheid van Joden en heidenen in het ene lichaam van de gemeente van Christus. Met een blinde vlek voor het Joodse volk, komt de christelijke gemeente aan deze hoogte en diepte en breedte en lengte niet toe. Na eeuwen antisemitisme en vervangingsdenken, is die zoektocht eigenlijk nog maar net begonnen en Kinzer biedt daarbij een boeiende handreiking. ds. Jacco Overeem, predikant van de Hervormde Gemeente te Woerden (PKN)Dit is een uniek boek. Het maakt de gedachten van een van de belangrijkste joods-christelijke stemmen nu ook in de Nederlandse taal toegankelijk. Kinzer neemt een opmerkelijk standpunt in met betrekking tot urgente vragen over de relatie christenen en joden en de wijze waarop de kerk zowel één als divers kan zijn. Henk Bakker, hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.Inhoudsopgave Israël in het hart van de Kerk I. Voorwoord 7     Mark Kinzer II. Inleiding 9     Jeroen Bol III. Over de Jules Isaac Stichting 15     Jeroen Bol IV. Over de gebruikte Bijbelvertalingen 19     Jeroen Bol 1. Jezus in het hart van Israël 21     Mark Kinzer 2. Messiaans Jodendom: brug tussen de Kerk en Israël? 43     Mark Kinzer 3. Israël in de Ecclesia – Het getuigenis van de Efezebrief 67     Mark Kinzer 4. De Ecclesia: Joden en heidenen samen 83     Mark Kinzer 5. Israël naast de Ecclesia – Het getuigenis van de Romeinenbrief 101     Mark Kinzer 6. Een bilaterale kerk van christenen uit de Joden en uit de heidenen, een interview met Mark Kinzer 125 7. Twintig eeuwen Messiaans Jodendom in vogelvlucht 141     Jeroen Bol 8. Epiloog 167     Jeroen Bol Bibliografie / Aanbevolen literatuur 173 Aanbevolen websites 181 Aanbevelingsteksten Mark Kinzer biedt de hoogste kwaliteit die er te vinden is in de bezinning op de plaats van Israël en de kerk. Dit boek plaatst Israël terecht in het hart van de kerk. Christenen zijn Kinzer veel dank verschuldigd. Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In een tijd waarin de discussie over de zogenoemde “onopgeefbare verbondenheid” weer oplaait is het belangrijk te blijven onderzoeken wat de Bijbel zegt over de relatie tussen Jodendom en christendom. Dit boek laat zien dat die relatie dieper gaat dan we lang geneigd waren te denken. Dineke Houtman, bijzonder hoogleraar Jodendom en Joods-christelijke relatie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is een uniek boek. Het maakt de gedachten van een van de belangrijkste joods-christelijke stemmen nu ook in de Nederlandse taal toegankelijk. Kinzer neemt een opmerkelijk standpunt in met betrekking tot urgente vragen over de relatie christenen en joden en de wijze waarop de kerk zowel één als divers kan zijn. Henk Bakker, hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Paulus bad de gemeente toe, dat ze de omvang en inhoud van de liefde van Christus leert kennen ‘samen met al de heiligen’. Hij zal in het bijzonder gedacht hebben aan de eenheid van Joden en heidenen in het ene lichaam van de gemeente van Christus. Met een blinde vlek voor het Joodse volk, komt de christelijke gemeente aan deze hoogte en diepte en breedte en lengte niet toe. Na eeuwen antisemitisme en vervangingsdenken, is die zoektocht eigenlijk nog maar net begonnen en Kinzer biedt daarbij een boeiende handreiking. ds. Jacco Overeem, predikant van de Hervormde Gemeente te Woerden (PKN) De presentie van Messiaanse Joden herinnert de kerk voortdurend aan de verbondenheid met Israël. Krijgen zij ruimte om als Joden te leven in het Lichaam van Christus? Een persoonlijk geschreven pleidooi op basis van een zorgvuldig luisteren naar de Schriften. Dr. Michael Mulder, docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, de Christelijke Hogeschool te Ede, en verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies Mark Kinzer is een gids die je binnenleidt in het diepste wezen van de kerk. Hij laat zien dat de trouw van God aan Zijn oogappel Israël daarin alles bepalend aanwezig is. Edjan Westerman, auteur van ‘de Messias leren en emeritus predikant binnen de PKN. Dit boek van Mark Kinzer is een 'must have' voor iedere voorganger en predikant. En voor eenieder die het Messiaans-Joodse denken wil ontdekken of zich er verder in wil verdiepen. Mark Kinzer daagt uit en zet je aan het denken. Warm aanbevolen! Jaap Bönker, directeur Comité Gemeentehulp Israël- Holland Als uitlegger van de Schriften diept Kinzer schatten op die onze liefde voor het Woord én voor het volk van God verdiepen. Zelf heb ik destijds met rode oortjes naar deze bescheiden maar krachtige theoloog geluisterd. Met Kinzer heeft God ons echt gezegend. Laat deze zegening niet liggen maar koop en lees! Ds. René Maathuis (PKN-predikant in Werkendam) Bestel het boek bij Uitgeverij Scholten Copyright © Jules Isaac Stichting. Dit artikel mag gedownload en geprint worden voor persoonlijk gebruik. Er mag uit geciteerd worden met bronvermelding. De tekst mag niet elders worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de Jules Isaac Stichting.

Gezocht: Een respons van dankbaarheid en betrokkenheid

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de opkomst van het Messiaans Jodendom sinds de jaren zestig van de afgelopen eeuw tot de spannendste en meest hoopgevende ontwikkelingen van de laatste zestig jaar behoort. We lieten ook het woord ‘fascinerend’ vallen. Dat zijn nogal wat superlatieven bij elkaar. Dan…

Christendom zonder antisemitisme: welke aanpassingen zijn nodig in het onderwijs over de Joden?

Tijdens de oorlog heeft Jules Isaac, terwijl hij met zijn vrouw moest onderduiken voor de Nazi’s, uitgebreid onderzoek gedaan naar de wortels van het antisemitisme in Europa. Hij kwam tot de conclusie dat het antijudaisme in de christelijke theologische traditie, en de verwerking hiervan in talloze catechesematerialen en…